Tiroid Hastalıkları

Tiroid bezi ürettiği tiroid hormonları aracılığı ile vücutta bir çok metabolik olayda hayati rol oynamaktadır. Tiroid hastalıkları, tiroid hormonlarında bozulma (hipotiroidi veya hipertiroidi), tiroid bezinde büyüme (guatr) ve nodül (tümör) oluşumu, tiroid kanserinden oluşur.

En sık görülen tiroid hastalığı, aşırı tiroid hormonu üretimi ile karakterize hipertiroididir. Yetersiz tiroid hormon üretiminin olduğu durum ise hipotiroidi olarak adlandırılır. Hipertiroidi çoğu zaman ilaçlarla kontrol altına alınmaktadır. Fakat ilaç tedavisine cevap vermeyen veya uzun süren tedavilere rağmen düzelmeyen olgularda cerrahi tedavi gerekli olabilir. Hipotiroidi çoğu zaman tiroidit adı verilen hastalıklar veya cerrahi tedavi sonrası oluşmaktadır. Tiroid hormonlarının ağızdan ilaç olarak alınması ile tedavi edilir.

Guatr genel olarak tiroid bezinin büyümesi olarak tanımlanır. Çoğu zaman herhangi bir belirtiye neden olmaz ve tedavi gerektirmez. Fakat hipertiroidi ile birlikte olduğu durumlarda cerrahi tedavi ve radyoaktif iyot tedavisi uygulanabilir. Aşırı büyüyen tiroid bezi nefes borusuna (trakea), yemek borusuna (özofagus) ve çevre organlara bası yapabilir. Bundan dolayı yutma güçlüğü veya nefes almakta zorlanmaya neden oluyorsa cerrahi tedavi uygulanabilir.

Tiroid nodüllerinin toplumda görülme sıklığı oldukça fazladır. Fakat her nodül kanser açısından riskli değildir. Daha önce radyoaktiviteye maruz kalan kişiler, (örneğin çocukluk çağında radyoterapi uygulanan hastalar), ultrasonografide kanser açısından risk faktörü içeren nodüller veya muayenede, sert çevre doku ile sınırları net ayırt edilemeyen nodüller kanser açısından risklidir. Birden fazla nodül olması veya aşırı büyük nodül olması kanser açısından riskli olduğu anlamına gelmez. Her nodül ultrasonografide ve muayenede kanser riski açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Aşırı hormon salgılayan nodüllerde ise kanser görülme oranı oldukça düşüktür. Kanser açısından riskli olduğu düşünülen nodüllerde ince iğne aspirasyon biyopsisi ile patolojik tanı konulması tedavi kararında önemlidir. Kısa süre içinde boyut artışı olan veya kanser riski içeren nodüller biyopsi yapılmalıdır.

Tiroid hastalıkları tanı ve tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Multidisipliner takım endokrin cerrahisi, endokrinoloji, patoloji, radyoloji ve nükleer tıp uzmanlarından oluşur. Bu takım hem tanı aşamasında hem de tedavi aşamasında her hasta için en uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarına karar vermektedir.

Tiroid Hastalıkları tiroid yapısı
Tiroid Hastalıkları tanısal yöntemler
Tiroid Hastalıkları hipertiroidi
Tiroid Hastalıkları nodüler guatr
Tiroid Hastalıkları tiroid kanseri