Tiroid kanseri nedir?

Tiroid kanseri en sık görülen endokrin bez kanseri olmakla birlikte tüm kanserler içinde yaklaşık %2’lik bir orandadır. Bununla birlikte sıklığı diğer kanser türlerinde daha fazla artmaktadır. Kadınlarda yaklaşık 2 kat daha fazla görülmektedir. Tiroid kanseri cerrahi ve radyoaktif iyot tedavisi ile birlikte tama yakın tedavi edilebilmektedir. Lenf bezlerine metastaz yapmış bile olsa tedavisi diğer kanser türlerinden çok daha başarılıdır.

Tiroid kanseri nedir?

Tiroid kanseri nedenleri

Yüksek doz radyasyona maruz kalan kişilerde, ailesinde tiroid kanseri olanlarda, 40 yaş üzeri kişilerde daha sık görülmektedir.

Bununla birlikte,tiroid kanseri gelişimi için tam olarak spesifik bir neden ortaya konamamıştır.

Tiroid kanseri belirtileri nelerdir?

Sıklıkla herhangi bir belirtiye neden olmaz.

Tiroid bezinde bir nodül olarak ortaya çıkabilir.

Bazen boyun lenf bezlerinde büyüme neden olarak kitle olarak tanı konabilir.

Tiroid kanseri tanısı için spesifik bir test yoktur.

Tiroid kanseri olmadığından emin olmanın tek yolu tiroid bezinde nodül olmadığının gösterilmesidir.

Bir hekim tarafından yapılan boyun muayenesi bu durumu doğrulayabilir.

Bir çok tiroid kanseri tanısı, tamamen tesadüfen başka nedenlerle yapılan tomografi ve ultrasonografi gibi tetkikler sonrasında konmaktadır.

Kansere neden olan nodül aşırı büyükse, ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve nefes almakta güçlük gibi belirtiler oluşabilir.

Tiroid kanseri tanısı nasıl konur ?

Nodüler guatr nedeniyle değerlendirilen hastalarda, muayene ve ultrasonografide şüpheli bulguların olması ile ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucu patolojik inceleme ile tanı konmaktadır.

Tiroid nodülleri oldukça sık olmakla birlikte sadece % 10 kadarına tiroid kanseri tanısı konmaktadır.