Meme Kanseri Tanı Yöntemleri- Biyopsi

Meme dokusunda biyopsi, şüpheli alan veya kitleden hücresel veya doku örneği alınması işlemidir. Burada amaç alınan doku parçasının patolojik olarak değerlendirilerek, şüpheli alanda kanser olup olup olmadığını, kanser ise özelliklerini belirlemektir. Biyopsi muayene sırasında ele gelen kitle varlığında direkt yapılabileceği gibi ultrasonografi, mamografi ve magnetik rezonans gibi görüntüleme tetkiklerinin kılavuzluğunda da yapılabilir.

Biyopsi bir kaç yöntemle yapılabilir:

İnce iğne aspirasyon biyopsisi

Bu işlem sırasında kan alımında kullanılan enjektöre benzer iğneler kullanılmaktadır. Meme dokusunda şüpheli alana iğne batırılarak negatif basınç uygulanır ve çok az miktarda veya hücresel doku örneği alınmaya çalışılır. İnce iğne aspirasyonu ile sadece şüpheli lezyonun kötü veya iyi huylu olup olmadığı değerlendirilebilir. Eğer bu kitle bir kanser ise tipi, derecesi ve reseptör özellikleri gibi diğer özellikleri belirlenemez.

Kalın iğne biyopsisi (Tru-cut biyopsi)

Bu işlemde daha geniş çaplı bir iğne ile doku örneği alınmaktadır. İşlem öncesi yapılan lokal anestezi ile hasta acı hissetmemektedir. Alınan doku parçası tümör dokusunun tüm özelliklerinin değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Tümör alt tipi, derecesi ve reseptör özellikleri gibi tedaviye yön verebilecek patolojik özellikler değerlendirilebilmektedir. Ayrıca meme kanseri tedavisinde cerrahi öncesi kemoterapi planlanan hastalarda tümörün tüm özelliklerini göstermek açısından önemlidir.

Cerrahi biyopsi

Memede şüpheli lezyonun tanı konulması amacıyla tamamının çıkarılması işlemdir. Çoğu zaman ameliyathanede genel anestezi altında gerçekleştirilir. Şüpheli lezyon teknik açıdan kalın iğne biyopsisine uygun değilse tercih edilmektedir. Bazen klinik bulgular ve görüntüleme yöntemleri uyumlu olmadığında tanısa amaçlı uygulanabilir. Amaç lezyonun tamamının çıkarılarak patolojik olarak incelenmesidir. Çıkarılan doku işlem devam ederken frozen (dondurma) yöntemi ile incelenerek ameliyat sırasında kitlenin iyi veya kötü huylu olup olmadığına karar verilebilir.

Lenf düğümü biyopsisi

Bazen koltuk altındaki lenf düğümlerinde kanser veya metastazı açısından şüphe olduğunda uygulanabilir. Memede olduğu gibi ince iğne, kalın iğne ve cerrahi biyopsi yöntemleri uygulanabilir. Amaç şüpheli lenf düğümünden örnek alarak patolojik tanıyı koymaktır.