Risk Azaltıcı Cerrahi

risk azaltıcı cerrahi

Hiç bir şikayeti veya muayene bulgusu ve tanısal yöntemlerde kanser şüphesi olmasa bile, yüksek riskli hastalarda risk azaltıcı cerrahi yaklaşımlar planlanabilir. ( Yüksek riskli hasta tanımı ve kriterleri, “meme kanseri risk faktörleri” bölümünde detaylı olarak tartışılmıştır.) Risk azaltıcı cerrahi uygulamaları ile amaç; kanser gelişme riski yüksek olan hastalarda, henüz kanser gelişmede meme dokusunu alarak meme kanseri riskini azaltmaktır.

İki taraflı profilaktik mastektomi en sık uygulanan risk azaltıcı cerrahi yaklaşımdır. Bu yöntemde meme derisi korunarak meme dokusu çıkarılmaktadır. Aynı zamanda meme doksunun altında bulunan pektoral kas altına silikon implant konularak normal meme görünümü sağlanmaktadır. Bu işlem sırasında bazı hastalarda meme başı ve areola korunabildiği gibi bazılarında çıkarılmaktadır. Meme başı ve areola korunduğunda daha iyi bir estetik görünüm sağlanmakla birlikte meme başının hemen altında bir miktar meme dokusu kalmaktadır. Profilaktik cerrahide amaç mümkün olduğunca meme dokusunu çıkarmaktır. Fakat meme derisinin sağlığını bozmamak amacıyla bir miktar (%8-10) meme dokusu geride kalmaktadır. Bu nedenle bu cerrahi işlemlerden sonra risk çok azalsa da tamamen ortadan kalkmamaktadır.

BRCA-1 ve BRCA-2 gen mutasyonu olan hastalarda meme cerrahisine ek olarak her iki yumurtalığın alındığı (ooferektomi) ameliyatlar da meme kanseri ve over kanseri riskini azaltmaktadır.