Hakkımda - Doç. Dr. Erkan Öztürk Kimdir?

drerkanozturk hakkımda

Doç. Dr. Erkan ÖZTÜRK 1971 yılında Samsun’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Samsun Cumhuriyet İlkokulu ve Samsun Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 1989 yılında GATA Askeri Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başlamış ve 1995 yılında mezun olmuştur. Burdur 58. Topçu Er Eğitim Tugayında Revir Baştabipliği ve Sağlık Şube Müdürlüğü görevini takiben 1999 yılında GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalında ihtisas eğitimine başlamıştır. 2003 yılında Ardahan Asker Hastanesine genel cerrahi uzmanı olarak tayin olmuş ve 2004-2005 yıllarında baştabip olarak çalışmıştır. 2006 yılından itibaren GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeliğine atanmış ve 2010 yılında Doçent olmuştur. 2015 yılında emekli olmuştur. 2015-2017 yılları arasında Medicana Ankara hastanesinde çalışmış, 2017 eylül ayından itibaren özel muayenehanesinde hizmet vermektedir.

2006 yılından sonra meme kanseri tedavisinde; meme koruyucu ve onkoplastik cerrahi, sentinel (nöbetçi) lenf bezi biyopsisi, tiroid kanseri tedavisinde; santral lenf nodu diseksiyonu, nüks tiroid kanser tedavisi ve boyun diseksiyonu ve minimal invazif paratiroid cerrahisi teknikleri üzerinde yoğunlaşmıştır. 2014 yılında Düsseldorf merkezli EAOS-European Academy of Senology – Avrupa Meme Bilimi Akademisi’nde onkoplastik cerrahi, kanser merkezi kuruluşu ve kanser merkezleri kalite yönetimi konularında eğitim almıştır.

Türk Cerrahi Derneği, Türk Endokrin Cerrahi Derneği, Ankara Meme Hastalıkları Derneği, Senatürk (Meme Bilimleri Akademisi), European Academy of Senology (Avrupa Meme Bilimleri Akademisi), Türk-Bulgar Meme ve Endokrin Cerrahi Kulübü, Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği üyesidir. 2015 yılında gerçekleştirilmiş olan 13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Bilimsel Sekreterya görevini üstlenmiştir.

Birçok ulusal ve uluslararası toplantıda konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev yapmıştır. Çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerdeki yayınlarına 150’den fazla atıf yapılmıştır.