Meme Enfeksiyonları

meme enfeksiyonları

Memede ağrı, şişlik,ısı artışı, kızarıklık ve hassasiyet belirtileri ile ortaya çıkan meme enfeksiyonları ‘na mastit adı verilmektedir. Hastada aynı zamanda titreme ve ateş olabilir. Memede enfeksiyonun ilerlediği durumlarda meme dokusu içinde pü birikmesi meme apsesi olarak adlandırılır ve meme enfeksiyonun önemli bir komplikasyonudur.

Laktasyonel Mastit

Mastit çoğu zaman emziren annelerde (laktasyonel mastit) oluşmakla birlikte emzirmeyenkadınlarda da saptanabilir. Laktasyonel mastit genelikle ilk bebeğini doğuran annelerde doğumdan 6-12 hafta sonra ortaya çıkmaktadır. Fakat emzirme döneminin diğer dönemlerinde de görülebilir. Genellikle memenin yeteri kadar ve doğru bir şekilde emzirilmemesi nedeniyle, memede süt tıkaçlarının oluşması ve süt birikmesi mastit oluşumunu tetikler. Bazen meme başı çatlakları ve meme başındaki yaralardan süt kanalları yoluyla enfeksiyon gelişimi olabilir.

Laktasyonel mastit oluştuğunda emzirme kesilmemelidir. Çünkü sütün boşaltılması oluşan süt tıkaçlarının açılmasına ve yenilerinin oluşmasını engellemektedir. Eğer bebek yeteri kadar ememiyorsa süt sağma makineleri ile memenin tamamen boşalması sağlanmalıdır. Çoğu zaman antibiyotik kullanımı (süte geçse bile bebeğe zarar vermeyecek) ve memenin sağılması ile hastalık tedavi edilir ve apse gelişimi önlenir. Apse oluşmuşsa cerrahi tedaviye gerek olabilir.

Laktasyonel Olmayan Mastit

Emzirme dönemi dışında oluşan mastitler periduktal ve idiopatik granülomatöz mastit alt başlıklarında incelenebilir.

Periduktal mastit, genellikle meme başı arkasındaki süt kanallarında sebebi tam olarak bilinmeyen enfeksiyondur. Sıklıkla sigara içen bayanlarda görülür. Menapoz öncesi dönemde daha sıktır ve duktal ektazi (süt kanallarında genişleme) ile karışabilir. Meme başı akıntısı da olabilir. Genellikle kronik uzun süren bir enfeksiyon şeklindedir. Antibiyotik tedavisi gerektirir. Apse gelişmesi veya kronik yaraların oluştuğu durumlarda cerrahi tedavi gerektirebilir.

İdiopatik granülomatöz mastit, sebebi tam olarak bilinmeyen memede uzun süren ve iyileşmeyen yaralar ile karakterize mastittir. Bağışıklı sisteminin meme dokusuna karşı aşırı reaksiyonuna (otoimmün) bağlı olduğu Meme dokusunun farklı yerlerinde birden fazla odak halinde oluşabilir. Çoğu zaman alınan kültürlerde üreme yoktur. Klinik bulgular ve radyolojik yöntemlerde meme kanseri ile benzerlik gösterebilir. Tanı koyabilmek için kalın iğne biyopsisi veya insizyonel biyopsi gibi yöntemlerle patolojik inceleme gereklidir. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda tüberküloz hastalığına bağlı gelişen mastit tablosu ile karışabilir.Bu nedenle de patolojik tanı her iki hastalığı ayırt etmek için gereklidir. İdiopatik granülomatöz mastit tedavisinde bağışıklık sistemini baskılayacak steroid ilaçlar gerekebilir.