Tiroid kanseri tipleri

Tiroid Kanseri Tipleri

Başlıca 4 farklı tiroid kanseri mevcuttur:

Papiller tiroid kanseri

En sık görülen tiroid kanseri tipidir ve %70-80’inden sorumludur.

Tüm yaşlarda görülebilir.

Yavaş seyirlidir.

Boyundaki lenf bezlerine yayılma eğilimleri fazladır.

Bununla birlikte lenf bezi metastazı yapsa bile tedaviye yanıt oldukça iyidir.

Folliküler tiroid kanseri

Tiroid kanserlerinin %10-15’inden sorumludur.

Papiller kansere göre daha yaşlı hastalarda görülür.

Folliküler tiroid kanseri de öncelikle boyun lenf bezlerine yayılmaktadır.

Kan damarları yolu ile akciğer ve kemiklere metastaz yapabilir.

Medüller tiroid kanseri

Tiroid kanserlerinin %5-10’undan sorumludur.

Ailesel olma ve diğer endokrin hastalıklarla birlikte olabilme özelliği vardır.

Ailesinde medüller kanser olan bir bireyde RET proto-onkogenleri gibi genetik mutasyonların araştırılması erken tanıyı sağlayabilir.

Cerrahi tedavi ana tedavi yöntemidir ve cerrahi tedavi sonrası başarı oranı oldukça yüksektir.

Tiroid follikül hücrelerinden köken almadığı için, radyoaktif iyot tedavisinin yeri yoktur.

Anaplastik tiroid kanseri

Tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %2’sinden sorumludur.

En agresif tiroid kanseri türüdür.

Tedavide başarı oranları oldukça düşüktür.