Filloid Tümör

filloid tümör

Filloid tümörler oldukça nadir görülen meme kitleleridir. Fibroadenomlar gibi iyi huylu olabildikleri gibi bazıları hızlı büyüyen ve uzak organ metastazları ile seyreden kötü huylu kitleler olarakta karşımıza çıkabilirler. Bu lezyonlar çoğu zaman iyi huylu olsalarda geniş cerrahi sınırlarla çıkartılmadıklarında nüks etmeye eğilimlidirler. Kistik bileşeni olanlar sistosarkoma filloides olarak da adlandırılabilirler.

Genellikle muayene sırasında farkedilirler veya mamografi görüntüleri ile tanı akla gelir. Muayenede düzgün sınırlı, hareketli ve ağrısız kitleler olarak hissedilir. Çok farklı boyutlarda olabilirler (ortalama 4-7 cm). Özellikle kitlenin çabuk büyüdüğü vakalarda kitle gözle de görülebilir. Fibroadenomlara çok benzemelerine rağmen, hızlı büyümeleri ve tanı konduğunda daha büyük olmaları nedeniyle filloid tümör tanısı akla gelir.

Tanı için tercih edilen metod kalın iğne biyopsisidir. Buna rağmen kalın iğne biyopsisinde yanlış negatiflik oranları %25-30’dur. Bu nedenle hızlı büyüyen tümörlerde, patolojik olarak arada kalınan vakalarda, lezyonun tamamen çıkartılması amacıyla eksizyonel biyopsi önerilmektedir.

İyi huylu filloid tümörlerde kitlenin çevresinde bir miktar sağlam meme dokusu ile birlikte tamamının çıkarılması tedavi için yeterlidir. Kötü huylu olanlarda ve çok büyük tümörlerde memenin tamamının alınması gerekebilir fakat eş zamanlı protez ile onarım alternatif cerrahi yaklaşım olabilir.