Meme kanserine neden genç yakalanıyoruz?

Meme kanserine neden genç yakalanıyoruz? Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Meme kanseri tüm dünyadan farklı olarak Türkiye’de daha erken yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Bunu rakamlarla ifade edecek olursak kadınlarda meme kanseri Türkiye’de 40 yaşın altında yaklaşık tüm kanserin %30’unu oluşturmaktadır.

Meme kanserinin tedavi seçenekleri nelerdir?

Meme kanserinin tedavi seçenekleri nelerdir? Meme kanserinde tedavi kararını verirken  hücresel tipi, greydi, hormon reseptörlerinin varlığı ya da yokluğu evresine göre karar veriyoruz. Meme kanseri evrelemesini yaparken de tümörün boyutu ve çapı, koltukaltında lenf nodu metastazı olup olmadığı, uzak organ metastazı varlığı veya yokluğuna göre evre 1 ile 4 arasında sınıflandırıp cerrahi tedavi, sistemik tedavi dediğimiz kemoterapi ve radyoterapi seçeneklerini hastaya özel kişisel bir planlamayla sunulur.