Meme Kanseri Tipleri

Meme kanseri memenin değişik alanlarından gelişebilir. Süt kanallarında gelişen kanserlere duktal kanser, süt bezlerinden gelişenlere lobüler kanser adı verilmektedir. Ayrıca çok az oranlarda süt bezleri ve süt kanalları dışındaki bağ dokusundan da kanser gelişebilir.

Duktal karsinoma in situ

Duktal karsinoma in situ
 • Meme süt kanallarında kaynaklanan kanserlerdir.
 • Süt kanalları içinde sınırlıdırlar ve çevre meme dokusuna yayılmadıkları için koltuk altı lenf bezlerine ve diğer organlara yayılma ihtimali yoktur.
 • İntraduktal kanser olarak da adlandırılabilirler.
 • Erken evre (Evre 0 )kanser olarak sınıflandırılır.

Başlıca tedavisi cerrahidir. Memenin tamamının alınmadığı vakalarda tedaviye radyoterapiyide eklemek hastalığın nüks etme riskini veya invazif kansere dönüşümünü azaltır.

Tedavi sonrası başarı oranları oldukça yüksektir.
Tedavi edilmediklerinde meme kanserine dönüşüm olabilir.

İnvazif duktal kanser

İnvazif duktal kanser
 • Süt kanallarından kaynaklanan ve çevre dokuyada yayılarak ilerleyen kanser türüdür.
 • En sık saptanan meme kanseri türüdür (tüm meme kanserlerinin %80-85’i).
 • İnfiltratif duktal kanser olarakta adlandırılabilir.
 • Tubüler, medüller, müsinöz, papiller ve kribriform gibi tanımlanan alt tipleri mevcuttur.

Tümörün yayılı derecesi yani evresine göre tedavi kararı verilir.

Erken evre kanserlerde başlıca tedavi cerrahidir. Cerrahi sonrası kemoterapi ve meme koruyucu tedavi uygulanan vakalarda radyoterapi gereklidir.

Günümüzde lokal ileri evre olarak adlandırılan koltuk altında birden fazla lenf bezine yayılmış veya büyük ve meme altındaki kas veya deriye yayılmış tümörlerde ameliyat öncesi kemotrapi uygulanabilir.

Lobüler karsinoma in situ

Lobüler karsinoma in situ
 • Süt bezlerinden kaynaklanır.
 • Tümör süt bezinde sınırlıdır ve birden fazla süt bezinde görülebilir.
 • Gerçek anlamda tam bir meme kanseri olarak kabul edilmez. Bu nedenle bu lezyonu tanımlamak için lobüler neoplazi ismi de kullanılmaktadır.
 • Bu tür tümörlerin varlığında meme kanseri görülme riski artmaktadır.
 • Sıklıkla 40-50 yaş aradı saptanmaktadır.
 • Çoğu zaman hiç bir şikayete neden olmazlar.

Tanı sonrası yakın takip ve meme kanseri açısından risk azaltıcı yaklaşımlar değerlendirilmelidir.

İnvazif lobüler kanser

İnvazif lobüler kanser
 • İnfiltratif lobüler kanser olarakta adlandırılır.
 • Süt bezlerinden kaynaklanan meme kanseri türüdür.
 • Meme kanserleri içinde ikinci sıklıktadır ve meme kanserlerinin %10 kadarından sorumludur.
 • Her yaşta görülebilmelerine rağmen ileri yaşlarda daha sıktır.
 • Bu hastalarda hiç bir şikayet olmayabilir.
 • Çoğu zaman kitle oluşturmadıkları için mamografi ve ultrasonografide tanı koymak zordur.

Ana tedavi yöntemi cerrahi tedavidir. Cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi değerlendirilmelidir.

İnflamatuvar meme kanseri

 • Çok nadir görülen fakat oldukça agresif bir meme kanseri türüdür.
 • Meme derisinde şime ve kızarıklık ile karakterizedir.
 • Çoğu zaman meme enfeksiyonu (mastit) gibi görüntü verir.
 • En sık görülen belirtileri:
  • Meme derisinde şişlik
  • Ateş
  • Kızarıklık
  • Portakal kabuğu görüntüsü
  • Meme başında çekilme
  • Hassasiyet ve yanma hissi

Tedavide başarı oranı düşüktür ve öncelikle kemoterapi tedavisi gereklidir. Daha sonrasında cerrahi tedavi ve radyoterapi değerlendirilmelidir.