Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidi

Sekonder ve Tersiyer Hiperparatirodi

Sekonder hiperparatiroidi kanda kalsiyumun düşmesine bağlı aşırı parathormon sentezinin olmasıdır.

Sekonder hiperparatiroidinin başlıca üç nedeni vardır:

  • Hipokalsemi, (Yeteri kadar kalsiyum alınmaması veya sindirim sisteminden yeteri kadar emilememesi sonucunda kanda kalsiyum seviyesinin düşmesi)
  • Şiddetli D vitamin eksikliğie
  • Kronik böbrek yetmezliği (böbrekten aktif D vitamini sentezi olmamaktadır bu durumda hipokalsemi oluşur)

Tedavisinde kalsiyum tedavisi ve D vitamini tedavisi uygulanmaktadır.

Kronik böbrek yetmezliğine bağlı hiperparatiroidide bir süre sonra paratiroid bezinde hücrelerde çoğalma olmaktadır.

Buna bağlı olarak kanda kalsiyum seviyesi primer hiperparatiroidide olduğu gibi yükselmektedir.

Bu duruma tersiyer hiperparatiroidi adı verilir.

Bu durumda böbrek nakli ile böbrek yetmezliği düzelse bile hiperparatiroidi ve hiperkalsemi devam eder. Bu durumda cerrahi tedavi gerekebilir.