Paratiroid hastalıklarında cerrahi tedavi

Paratiroid adenomlarında en etkili tedavi yöntemi cerrahi tedavidir.

Paratiroid cerrahisi aşırı paratiroid adenomlarında bazı tersiyer hiperparatiroidi hastalarında, aşırı parathormon salgılayan bezin çıkarılması ile gerçekleştirilir.

Eğer adenomu yeri ultrasonografi veya sintigrafi ile tam olarak lokalize edilmişse minimal invazif cerrahi tercih edilmektedir. Bu yöntem adenomun izdüşümünde yapılan yaklaşık 3 cm’lik mini kesi ile adenom bulunarak eksiz edilmektedir.

Adenom ultrasonografi ile tespit edilmiş ise lezyon radyoaktif madde ile işaretlenerek cerrahi sırasında yeri özel cihazlar yardımı ile tam olarak lokalize edilebilir. Böylece daha küçük bir kesi ile adenom bulunarak eksize edilebilir.

Görüntüleme yöntemlerinde aşırı hormon salgılayan bezi tam olarak bulanamadığında klasik cerrahi yaklaşım tercih edilir.

Klasik yaklaşımda tiroid cerrahisinde olduğu boynun ön tarafından yapılan kesi ile tiroid bezi çevresinde paratiroid bezleri gözlenir ve patolojik olduğu düşünülen bez veya bezler çıkarılır.

Tersiyer hiperparatiroidide ise normalden büyümüş paratiroid bezlerinin tama yakını alınmaktadır.