Tiroid Kanserinde Cerrahi Tedavi

Tiroid kanserlerinde çok nadir görülen anaplastik karsinom dışında başlıca tedavi cerrahidir. İnce iğne aspirasyon biyopsi sonucu tiroid kanseri tanısı konmuşsa tiroid bezinin tamamının çıkarılması önerilmektedir.

Lobektomi

Lobektomi

Tiroid bezinin sadece bir tarafının çıkarılması ameliyatıdır. İnce iğne aspirasyon biyopsi sonucu tiroid kanseri açısından şüpheli olarak değerlendirilmişse ve tiroid bezinin diğer lobunda hiç bir nodül yoksa tercih edilir. Bu durumda cerrahi sırasında patolojik değerlendirme sonucu önemlidir. Eğer bu değerlendirmede kanser tanısı konursa tiroid bezinin tamamı çıkarılmalıdır. Bir santimetreden küçük ve patolojik özellikleri kanserin nüks etmesi açısından düşük riskli olduğu tümörlerde uygulanabilir.

Boynun ön tarafında tiroid bezi üzerinde yapılan cilt kesisi sonrası gerçekleştirilir. Cerrahi sonrası mutlaka bir miktar iz kalacaktır fakat bu tür cerrahilerde kullanılan estetik dikişler sayesinde en az iz kalması hedeflenmektedir.

Lobektominin en büyük avantajı (sadece 1 cm’den küçük uygun vakalarda uygulanmalıdır) geride kalan tiroid dokusunun yeteri kadar hormon salgılayarak kişinin ömür boyu tiroid hormon ilaçlarını kullanmasının önlemesidir. Fakat bazı hastalarda geride kalan doku yeteri kadar hormon salgılamadığından yine de ilaç kullanmaları gerekmektedir.

Tiroidektomi

Tiroidektomi

Tiroid bezinin her iki tarafının çıkarılmasıdır. Cerrahi öncesi tanı konmuş hastalarda tercih edilen yöntemdir.

Lobektomide olduğu gibi bounun ön tarafında 3-4 cm’lik cilt kesisi ile gerçekleştirilir. Bazen tiroid bezinin hemen yanında yer alan ve ses tellerini uyaran sinirler zarar verme endişesi ile çok az miktarda (1 cc den daha az) doku geride bırakılabilir. Bu durumda totale yakın tiroidektomi terimi kullanılmaktadır.

Tiroidektomi uygulanan hastalar eksik olan tiroid hormonlarının ömür boyu kullanmak zorundadır.

Lenf bezlerinin eksizyonu( çıkarılması)

Tiroid kanserinde bazen lenf bezleri tiroid dokusun çevresindeki (santral) lenf bezlerine veya boyundaki (servikal) lenf bezlerine yayılabilir. Bu durumda bu lenf bezlerinin çıkarılması kanser tedavisi için gereklidir

Santral boyun diseksiyonu için ayrı bir kesiye gerek yoktur. Cerrahi öncesi tiroid bezi çevresinde metastaz olduğu bilinen lenf nodları veya cerrahi sırasında metastaz olduğu düşünülen lend nodları tiroid bezi çıkarılırken alınır.

Boyun lenf nodlarının çıkarılması için tiroid ameliyatında uygulanan cerrahi kesi dış kısma doğru veya bazı vakalarda kulak arkasında doğru uzatılır. Juguler ven adı verilen ana toplar damarın dış kısmındaki lenf bezlerinin içinde oladuğu yağlı doku ile birlikte çıkarılmasıdır. Hastalığın yaygınlığına göre farklı seviyelerde gerçekleştirilebilir.

Cerrahinin risk ve yan etkileri

Tiroidektomi ve lobektomi uygulanan hastalar genelikle hastanede bir gece yattıktan sonra taburcu edilmektedir.

Ameliyatın en önemli komplikasyonlarından biri cerrahi sırasında ses tellerini uyaran sinirlere zarar verilmesidir. Bu komplikasyon %1-4 oranında oluşabilir. Tek taraflı olduğunda ses kalitesinde bozulma oluşur. Bu durum geçici olabildiği gibi kalıcı da olabilir.

Bir diğer önemli komplikasyon ise tiroid bezi üzerinde yerleşen vücutta kalsiyum seviyelerini ayarlayan paratiroid bezlerine zarar verilesidir. Bu durum %1-4 oranında oluşabilir. Geçici olarak bir süre (4-6 hafta) kalsiyum kullanılması gerekebildiği gibi kalıcıda olabilir.

Nadiren cerrahi sonrası kanama görülebilir. Bu ikinci bir ameliyatı gerektirebilir. Genellikle kanama riski olan hastalarda cerrahi sonrası ameliyat bölgesine bir tüp (dren)yerleştirilmektedir. Bu tüp ile o bölgede oluşan sıvı ve kan toplanmaktadır.