Aldığım Bilimsel Ödüller

Aldığım ödüller
  • İstanbul Meme Kanseri Konferansı ve Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı,2008, Poster Sunum İkincilik Ödülü.
  • 21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Prof. Dr. Suphi Artunkal Teşvik Ödülü.
  • 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, En iyi Poster Üçüncülük Ödülü.
  • V.International Nutrition and Dietetics Congress, Bilimsel Komitesi En İyi Bildiri Ödülü
  • 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, The Best Oral Presentation.( En İyi Sözlü Bildiri Ödülü)
  • 14th Congress of Balkan Military Medical Committee, The Most Outstanding Poster Presentation,(En İyi Poster Bildiri Ödülü)
  • 16th Congress of Balkan Military Medical Committee, Best Oral Presentation (En İyi Sözlü Bildiri Ödülü).