Tiroid Yapısı

tiroid yapısı

Tiroid bezi nefes borusunun (trakea) hemen önünde, kısmen nefes borusunu saracak şekilde yerleşmiş endokrin bir organdır. Sağ ve solda iki lobdan oluşur. Bu iki lob nefes borusunun önünde isthmus adı verilen bir parça ile birleşir. Hastaların yaklaşık %30’unda piramidal lob adı verilen yukarıya dil köküne doğru uzanım gösteren parçası mevcuttur.

Normalde yaklaşık olarak 20-30 gram ağırlığındadır ve yapısal olarak bir kelebeğe benzetilebilir. Yutkunmayla hareketlidir.

Rekürren laringeal sinir ve paratiroid bezleri tiroid bezinin hemen yanında yer almaları ve tiroid cerrahisi sırasında zarar verilebilmesi açısından iki önemeli oluşumdur. Rekürren laringeal sinir her iki tarafta vokal kordların (ses tellerinin ) uyarılmasını sağlayarak normal ses kalitesinde konuşmayı sağlayan sinirlerdir. Her iki tarafta tiroid bezinin hemen arkasında ve nefes borusunda yer alırlar.