Tedavi sonrası takip

tedavi sonrası takip

Tiroid kanseri tedavisi sonrası periyodik takip ve kontrol gereklidir.
Kontrol muayenelerinde özellikle boyun bölgesinde olabilecek nüks ve metastazlar değerlendirilmektedir.
Bu değerlendirme yapılırken ultrasonografi hem tiroid cerrahisi bölgesinde (nefes borusunun her iki yanında) hem de boyundaki lenf bezlerinin metastazı açısından değerlidir.

Tedavi sonrası eksik olan tiroid hormonları levatiroksin içeren ilaçlar ile tamamlanmaktadır.

Cerrahi ve radyoaktif iyot tedavisi sonrası kan testleri ile öncelikle kullanılan tiroid hormon ilaçlarının dozunun yeterli olup olmadığı değerlendirilir.Bunun için serbest T4 ve TSH değerleri takip edilmektedir.

Nüks ve metastaz açısından yüksek riskli hastalarda tiroid hormonları daha yüksek dozlarda kullanılarak TSH’ın baskılanması, normalden düşük değerlerde olması hedeflenir.

Takipte bir diğer önemli kan testi tiroglobulin seviyesidir.

Tiroglobulin seviyesi üç farlı durumda ölçülebilir:

  • Tiroid ilacı kullanırken TSH normal veya normalden düşük olduğu durumda,
  • Tiroid ilacı 3-6 hafta kesilerek TSH yüksekken,
  • Thyrogen (rekombinant TSH) enjeksiyonu sonrası.

Kanda tiroglobulin seviyelerinin yüksek olması kanser nüksü veya metastazı için bir bulgudur.

Ultrasonografide veya klinik bulgularla nüks düşünülen hastalarda TSH normal veya düşükken

ölçülen tiroglobulin seviyeleri normal olarak ölçülebilir. BU durumda TSH yükseltilerek veya yapay

TSH ile tiroglobulin seviyesi tekrar değerlendirmek gerekli olabilir.

Tedavi sonrası izlemde, gerekli durumlarda (nadiren) boyun ve akciğer tomografisi veya PET tomografi gibi tetkikler gerekli olabilir.