Fibroadenom

Fibroadenom, glandüler (süt bezi) ve fibröz doku içeren solid (katı, içi sıvı olmayan) tümörlerdir.Vakaların yaklaşık %20’sinde birden fazladır ve aynı memede birden fazla olabildiği gibi her iki memede de olabilirler. Neden oluştukları tam olarak bilinmemekle birlikte, doğurganlık döneminde sık olmaları ve menapoz sonrası küçülmeleri nedeniyle hormonlarla ilişkili oldukları düşünülmektedir. Gebelik döneminde ve östrojen tedavisi uygulanan hastalarda boyutlarında artış olabilir.

Tam boyut görüntülemek için resme tıklayınız.

Genellikle 15-35 yaşları arasında saptanmaktadır. Basit fibroadenomlarda meme kanseri riskiolmamakla birlikte muayene bulguları ve radyolojik tetkikler sonrası kompleks fibroadenom tanısı konan hastalarda, özellikle ailesel meme kanseri hikayesi olan hastalarda risk artmaktadır.

Muayenede ve radyolojik olarak iyi sınırlı, oval veya yuvarlak, hareketli kitleler olarak tanımlanırlar.Radyolojik tanıdan sonra tanıyı doğrulamak için kalın iğne biyopsisi gerekebilir. Çoğu zaman 3-6 aylık dönemlerde yakın radyolojik takip önerilmektedir. Boyutları aşırı büyük ve ağrı, hassasiyet gibi şikayete sebep olan veya takiplerde yapısında değişiklik olan ve aşırı boyut artışı olan fibroadenomlarda cerrahi tedavi önerilebilir.