Erken Tanı Hayat Kurtarır

Meme kanseri gelişmiş batı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda görülen en sık kanser tipidir. Sağlık Bakanlığının 2015 yılında yayınladığı kanser istatistik verilerine göre Türkiye’de kadınlarda görülen kanserlerin %24.2’si meme kanseridir. Erken tanı bu aşamada çok önemlidir.

meme kanserinde erken tanı

Türkiye Meme Hastalıkları Federasyonu Ulusal Meme Kanseri Veri Tabanı verilerine göre, Türkiye’de meme kanseri ortalama yaşı 51,6’dır. Kanser sıklığı gelişmiş ülkelerde 60’lı yaşlarda daha fazla iken ülkemizde 45-49 yaş grubunda %16,7’lik bir değerle maksimuma ulaşmaktadır. Meme kanseri tedavisinde erken tanı en önemli faktördür. Ülkemizde meme kanseri sıklığının daha genç yaşlarda görülüyor olması tarama programları ve erken tanının önemini arttırmaktadır.

Meme kanseri taramasında öncelikli amaç, kanser gelişimini henüz bulgular (ele gelen kitle, meme başı değişiklikleri gibi) ortaya çıkmadan, erken evrede saptamak ve sonuç olarak meme kanserine bağlı ölüm oranlarını azaltmaktır. Meme kanserinin erken evrede saptanması, aynı zamanda meme koruyucu ve onkoplastik cerrahi yöntemlerin uygulanarak daha iyi meme estetiğini de sağlamaktadır. Amerikan Kanser Enstitüsü verilerine göre evre 0 ve 1 hastalarda hastalığın tamamen tedavi oranı %100 iken evre 4 hastalarda bu oran %22’lere düşmektedir.

Meme kanseri tanısı için, verilecek eğitimlerle meme kanserinin farkındalığının arttırılması, kendi kendini meme muayenesi, hekim muayenesi ve tarama mamografisi gereklidir. Bu dört bileşen ancak birlikte olduğunda erken tanı başarılabilir.