Meme kanseri cerrahisinde intraoperatif radyoterapi nedir?

Meme kanseri cerrahisinde son yıllarda meme koruyucu cerrahi ön plana çıkmış ve erken evre meme kanseri tedavisinde çok sık tercih edilen bir yöntem olmuştur. Geçmişte meme kanseri tedavisinde memenin tamamen alınarak mastektomi uygulanması klasik tedavi yaklaşımıydı. Fakat yapılan çalışmalar göstermiştir ki memenin tamamını almak yerine sadece hastalıklı dokunun çıkarılması yeterli olabilmektedir. Bu yönteme meme koruyucu cerrahi tedavi adı verilmektedir. Fakat bu yöntemde, cerrahi sonrası meme dokusuna 6-7 hafta süre ile radyoterapi uygulanması mutlaka gereklidir.

intraoperatif radyoterapi

Cerrahi sonrası meme dokusuna uygulanan radyoterapinin ise bazı olmusuz yan etkileri mevcuttur. Meme derinde yanık benzeri reaksiyonlar oluşmakta, çevre dokular radyasyona maruz kalmakta ( kalp, akciğer, kaburga kemikleri ve kaslar), sağlıklı meme dokusu daha fazla radyasyona maruz kalmaktadır. Ayrıca sebep olduğu doku değişiklikleri nedeniyle estetik sonuçları da olumsuz etkilemektedir.

Son 10 yılda yapılan bir çok çalışmada meme koruyucu cerrahi uygulanan hastalarda klasik radyoterapi yerine ameliyat sırasında uygulanan radyoterapi tedavisi geliştirilmiştir. Bu yöntem ile seçilmiş uygun hastalarda, hastalığın tedavisi açısından klasik radyoterapi ile benzer sonuçlar alınmaktadır.

Cerrahi sırasında radyoterapinin avantajları şöyle sıralanabilir:

  • Tedavi süresi 6-7 hafta yerine cerrahi sırasında uygulanan tedavi ile sınırlıdır.
  • Radyoterapi cerrahi alana uygulandığı için gerçekten gerekli olan dokulara verilir.
  • Çevre organ ve dokular neredeyse hiç etkilenmez.
  • Cilt reaksiyonları ve cerrahi sonrası estetik sonuçlar çok daha iyidir.